11.11.11: “Stop de vicieuze cirkel van het geweld in Israël en Palestina 

11.11.11 veroordeelt met klem alle oorlogsmisdaden gepleegd tegen Israëlische en Palestijnse burgers. Aan de vooravond van een bijeenkomst van de Europese buitenlandministers, roept de Koepel van Internationale Solidariteit de Europese Unie op actief te ijveren voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en benadrukt ze dat alleen het aanpakken van de dieperliggende oorzaken het geweld definitief kan stoppen. Ook roept 11.11.11 de Europese Unie op om af te zien van de bevriezing van de ontwikkelingssamenwerking die ten goede komt van de Palestijnse bevolking. 

Op zaterdag 7 oktober lanceerde Hamas een ongeziene aanval op Zuid-Israël, waarbij het oorlogsmisdaden pleegde tegen Israëlische burgers. Gewapende Hamas-commando's drongen Israël binnen en verwondden en doodden daarbij honderden Israëlische burgers. Tientallen soldaten en burgers zijn als gijzelaars mee teruggenomen naar de Gazastrook. Israël lanceerde vervolgens een grootschalige militaire operatie in de Gazastrook, waarbij reeds honderden Palestijnen werden gedood door Israëlische bombardementen. Al sinds 2007 sluit Israël Gaza volledig af van de buitenwereld, maar op maandag 9 oktober kondigde die eerste aan om ook geen enkele humanitaire hulp meer door te laten. ​ 

11.11.11 veroordeelt op ondubbelzinnige wijze de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers, die oorlogsmisdaden uitmaken en als dusdanig bestempeld moeten worden. We veroordelen ook de Israëlische luchtaanvallen op Gaza, die eveneens oorlogsmisdaden tegen de Palestijnse burgerbevolking zijn. 

Het ontzeggen van elektriciteit, voedsel en brandstof aan meer dan twee miljoen Palestijnse burgers, waaronder ook kinderen, is een vorm van collectieve bestraffing en een oorlogsmisdaad onder internationaal recht. België en de EU moeten de onmiddellijke stopzetting van deze illegale praktijken eisen. Barbarij van Hamas mag niet beantwoord worden met nog meer barbarij”, zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11. ​  

Internationaal recht als kompas 

In het licht van de ongekende escalatie van de afgelopen dagen moet de internationale gemeenschap het internationaal recht voor ogen houden. Het doden, ontvoeren en gijzelen van burgers zijn oorlogsmisdaden. Ook willekeurige bombardementen en collectieve bestraffing van een burgerbevolking vallen hieronder. Schendingen van het internationaal humanitair recht zijn onaanvaardbaar, ongeacht wie de daders zijn. Europese leiders moeten Israël duidelijk maken dat de gruwelijke daden van Hamas het land op geen enkele wijze het recht geeft om op grote schaal oorlogsmisdaden te plegen tegen Palestijnse burgers in Gaza. ​ 

Onschuldige burgers zijn altijd het eerste slachtoffer van oorlog en geweld. De EU moet duidelijk maken dat de bescherming van burgers cruciaal is, maar doet voorlopig het tegenovergestelde, o.a. door ermee te dreigen om de ontwikkelingssamenwerking met Palestina op te schorten. Daarmee tref je echter niet Hamas, enkel onschuldige burgers.” aldus Els Hertogen, directeur van 11.11.11. ​  

Het is daarnaast belangrijk de context te duiden waarin deze escalatie plaatsvindt. Ruim zestien jaar lang legt Israël al een blokkade op aan de Gazastrook. Meer dan 2 miljoen Palestijnen worden hierdoor collectief gestraft. De humanitaire situatie in het gebied is dramatisch: 97% van het stromend water is ongeschikt voor consumptie, bijna de helft van de bevolking is werkloos, en 80 % van de bevolking is afhankelijk van internationale steun. De blokkade van Gaza is bovendien slechts één aspect van de Israëlische bezetting en het apartheidsregime dat Israël oplegt aan het gehele Palestijnse volk. 

Cyclus van geweld doorbreken 

Aan de vooravond van een speciale bijeenkomst van de 27 Europese buitenlandministers, op dinsdag 10 oktober, roept de koepelorganisatie de federale regering op om op Europees niveau te ijveren voor: ​ 

  • Een onmiddellijk staakt-het-vuren tussen Hamas en het Israëlische leger. 
  • De onmiddellijke stopzetting van de Israëlische strafmaatregelen tegen de burgerbevolking in Gaza, en een onvoorwaardelijke toegang van humanitaire organisaties tot Gaza. ​ 
  • De onmiddellijke intrekking van de bevriezing van de Europese ontwikkelingssamenwerking aan Palestina, die op 9 oktober werd aangekondigd door Europees Commissaris Varhelyi. ​ ​ 
  • Maatregelen tegen de dieperliggende oorzaken van de terugkerende cycli van geweld in Palestina en Israël, namelijk het Israëlische bezettings- en apartheidsbeleid. 
  • Een expliciete oproep aan het Internationaal Strafhof om alle gepleegde oorlogsmisdaden te onderzoeken en berechten. ​ 

 

Joeri Mertens

Communicatie, 11.11.11

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact