EU-parlement geeft groen licht voor zorgplichtwetgeving maar laat de achterpoortjes open

Persbericht - Brussel, 1 juni 2023

 

Er is opnieuw een stap vooruitgezet richting een zorgplichtwet, maar er is nog werk aan de winkel,” klinkt het bij Els Hertogen van 11.11.11, de Koepel van Internationale Solidariteit.  

Vandaag hebben Europese parlementsleden gestemd voor een nieuwe zorgplichtwetgeving. Deze verplicht bedrijven uit de EU om de mogelijke negatieve impact op mensenrechten, het klimaat en het milieu in hun wereldwijde waardeketen op te sporen, te beoordelen en te voorkomen. ​ 

Het standpunt van het Europees Parlement over zorgplicht verbetert eerdere voorstellen van de Europese Commissie en de Raad. Zo is het beter afgestemd op de reeds bestaande internationale normen inzake bedrijfsleven en mensenrechten, verduidelijkt het hoe bedrijven schade kunnen aanpakken en hoe ze de mensen die getroffen kunnen worden door hun bedrijfsactiviteiten moeten betrekken. Ook neemt het alvast enkele belangrijke obstakels in de toegang tot rechtspraak voor slachtoffers weg. ​ 

Achterpoortjes blijven  

Toch geeft het parlement een gemengd signaal aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven: de volledige aansprakelijkheid van bedrijven ligt immers niet op tafel en slachtoffers moeten nog steeds zelf de bewijslast dragen wanneer ze naar de rechtbank stappen. De financiële sector krijgt bovendien een voorkeursbehandeling in vergelijking met andere sectoren, ondanks haar grote invloed als investeerder. 

Het is goed nieuws dat de meerderheid voor deze EU-regels heeft gestemd, maar dit voorstel gaat niet ver genoeg, aangezien de meeste bedrijven buiten schot blijven en slachtoffers van wangedrag door bedrijven nog steeds een ongelijke juridische strijd zullen moeten voeren”, zegt Sarah Vaes van Oxfam. ​ 

Duidelijk signaal 

Het Parlement geeft in ieder geval een duidelijk signaal aan de Commissie en lidstaten: de ambitie inzake een zorgplichtwetgeving moet omhoog. De EU-instellingen zullen in de zomermaanden onderhandelen over de definitieve tekst. ​ ​ 

We staan voor enorme uitdagingen, zowel op het vlak van klimaat als op het vlak van mensenrechten. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven om achterpoortjes toe te staan. We moeten bedrijven verantwoordelijk kunnen stellen voor de schade die ze toebrengen aan mens of planeet. In de komende trilogen, deels onder Belgisch voorzitterschap, moeten de mazen van het net gedicht worden.” zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11, de koepel van Internationale Solidariteit.

Meer informatie

Toelichting mogelijk door Sarah Vaes, beleidsexpert van Oxfam, +32 494 47 57 10 - [email protected]

Meer informatie over de zorgplichtcampagne en alle leden van de coalitie Business & Human Rights: 11.be/zorgplicht 

Joeri Mertens

Communicatie, 11.11.11

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact