Internationale gemeenschap bevestigt VN-migratiepact in New York

Pact dat regering liet vallen, baarde een muis

Afgelopen weekend herbevestigde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de engagementen van het VN-migratiepact. Een belangrijke steun voor de multilaterale aanpak van migratie, zo stelt 11.11.11 dat deelnam aan de top in New York. De organisatie waarschuwt echter voor een toenemend vijandig klimaat ten opzichte van migranten dat vooruitgang onder druk zet.

Vier jaar na de goedkeuring van het VN Migratiepact in Marrakesh herbevestigde de overgrote meerderheid van VN-lidstaten hun steun aan het pact. In de zogenaamde ‘Progress Declaration’ maakten lidstaten de balans op van de vooruitgang tijdens de voorbije jaren. Gezien het niet-bindend karakter van het pact is vooruitgang volledig afhankelijk van politieke wil. Die blijft in veel landen te beperkt. Hoewel een aantal landen stappen in de goede richting zetten wijst 11.11.11 op een algemene achteruitgang op vlak van mensenrechten.

Olifant in de kamer

Wereldwijd worden migranten geconfronteerd met een steeds vijandiger klimaat. 11.11.11 wijst op een toenemend aantal muren en grenshekken en een verregaande criminalisering van de solidariteit met mensen op de vlucht. Met 82 miljoen is het aantal mensen op de vlucht op recordhoogte. De oorlog in Oekraïne doet dat aantal verder toenemen.

Daarnaast maakt de verwoestende impact van klimaatcrisis steeds meer regio’s onleefbaar. Migranten zijn wereldwijd slachtoffer van de ergste mensenrechtenschendingen. Niet in het minst op hun weg om Europa te bereiken. In 2021 verdronken 3.000 mensen op de Middellandse Zee. Wereldwijd zijn arbeidsmigranten ondanks hun cruciale rol in de frontlinie van de coronacrisis het slachtoffer van uitbuiting, racisme en discriminatie.

Belgische bijdrage

Ook België bevestigde in naam van staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi haar steun aan het VN-pact. De Belgische delegatie stelde daarbij ook een actieplan voor dat werd opgemaakt met inbreng van verschillende stakeholders. De vooruitgang zal opgevolgd worden door de nieuw opgerichte interministeriële conferentie. ​ Een positieve stap om de politieke engagementen om te zetten naar resultaten op het terrein, zo zegt 11.11.11. De organisatie betreurt echter de dat België in het actieplan focust op slechts zes van de 23 doelstellingen. Een aanpak die voorbij gaat aan de holistische benadering van het pact waarbij geprobeerd werd om een evenwicht te vinden tussen de belangen van alle betrokken.

Kenny  Van Minsel

Kenny Van Minsel

Persverantwoordelijke - press officer, 11.11.11

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact