Oorlog Israël-Gaza: 11.11.11 eist staakt-het-vuren, onderzoek Internationaal Strafhof en sancties ​ ​

Sinds de Israëlische bombardementen begonnen op 7 oktober, in reactie op de terroristische aanval van Hamas, stierven minstens 10.000 Palestijnen, waaronder meer dan 4.000 kinderen. “129 dode Palestijnse kinderen. Per dag. En dat voor 31 dagen aan een stuk. Genoeg is genoeg. Er moet een onmiddellijk staakt-het-vuren en sancties komen”, aldus de Koepel van Internationale Solidariteit 11.11.11.  

De basisregels van oorlogvoering werden de afgelopen vier weken verpulverd tot snippertjes papier. Israëlische luchtaanvallen herleiden ziekenhuizen, vluchtellingenkampen, scholen, flatgebouwen, zelfs hele wijken tot puin. Tientallen ambulances werden onder vuur genomen. Meer dan 45 procent van alle huizen zijn volgens de Verenigde Naties al verwoest of beschadigd. Israël sluit meer dan twee miljoen burgers af van elektriciteit, brandstof en water – een duidelijke oorlogsmisdaad. Israëlische verklaringen tonen bovendien dat het land géén onderscheid maakt tussen burgers en militaire doelwitten. 

Dreigende genocide 

VN-experts, internationale genocide-onderzoekers en mensenrechtenorganisaties waarschuwen ondertussen voor een etnische zuivering van Gaza en een dreigende genocide. VN-onderzoekers en organisaties als Amnesty International bevestigden dat zowel Israël als Hamas oorlogsmisdaden pleegden, zoals ook benadrukt door Premier De Croo op 6 november. ​ 

Het buitensporig geweld dat we vandaag zien in Gaza, de oorlogsmisdaden en het totale gebrek aan aandacht voor het internationale recht moeten streng beantwoord worden”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “De expliciete erkenning hiervan door Premier De Croo is een stap vooruit, maar het mag niet bij woorden blijven: diplomatieke actie voor een staakt-het-vuren, steun aan het onderzoek van het Internationaal Strafhof, en het bespreken van sancties.” ​ 

11.11.11 benadrukt dat hiervoor ook een duidelijk draagvlak bestaat onder de bevolking, wat blijkt uit de tienduizenden Belgen die de afgelopen weken de straat optrokken en een petitie van 11.11.11 ondertekenden. ​ 

Concreet vraagt 11.11.11 de federale regering, die zich de komende dagen buigt over verdere mogelijke Belgische actie, om de volgende maatregelen te nemen: ​ 

  • Intensifiëren van diplomatieke inspanningen: de regering moet haar diplomatieke inspanningen intensifiëren om een staakt-het-vuren en vrijlating van alle mensen die onrechtmatig worden vastgehouden te bereiken, zoals ook voorzien in de VN-resolutie die België steunde op 27 oktober 2023.
  • Uitbreiden van Palestina-onderzoek Internationaal Strafhof: de federale regering moet de Openbare Aanklager van het Internationaal Strafhof aansporen om het lopende Palestina-onderzoek uit te breiden en te intensiveren, en hiertoe ook de nodige extra middelen aanbieden. ​ 
  • Sancties en tegenmaatregelen: de onmiddellijke hervatting van Europese gesprekken, eventueel met een beperktere groep van gelijkgezinde EU-lidstaten, om mogelijke sancties en tegenmaatregelen tegen de bezetting en annexatie van Palestina te bespreken, zoals ook voorzien in het regeerakkoord. Het ingediende voorstel voor een nationaal verbod op de handel met nederzettingen in bezet gebied is een maatregel die ons land op eigen kracht kan en moet nemen. ​ 
  • Opschorting van het EU-Israël Associatieakkoord: We roepen op om het EU-Israël Associatieakkoord op te schorten, conform de mensenrechtenclausule in het akkoord. Als eerste stap kan België eisen dat de Associatieraad, die begin 2024 gepland staat, opgeschort wordt. ​ 
  • Inreisverbod voor gewelddadige kolonisten en oorlogsmisdadigers: de instelling van een inreisverbod op Belgisch grondgebied voor gewelddadige kolonisten en verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden. 

De manier waarop Europa met dit bloedbad omgaat heeft cruciale gevolgen voor de levens van tienduizenden burgers en bepaalt de Europese en Westerse geloofwaardigheid op het wereldtoneel vandaag en voor de komende decennia ”, aldus Els Hertogen van 11.11.11. “Op een moment dat Gaza gebombardeerd wordt tot de grootste begraafplaats ter wereld, moeten België en de EU tot concrete actie overgaan.” 


Kenny  Van Minsel

Kenny Van Minsel

Persverantwoordelijke - press officer, 11.11.11

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact