‘Opsluiting van kinderen en mensenrechten als koopwaar’

11.11.11 & Vluchtelingenwerk Vlaanderen schieten Europees akkoord over migratie af

Middenveldsorganisaties 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen schieten ​ het akkoord dat de lidstaten van de Europese Unie donderdagavond sloten over een nieuw asiel- en migratiepact af. ‘Kinderen die mogelijks worden opgesloten, geen aandacht voor mensenrechten en solidariteit in de vorm van afkoopsommen. Onbegrijpelijk, onmenselijk.’ klinkt het in een gezamenlijke reactie.  

Met de invoering van grensprocedures zullen kwetsbare mensen voor lange periodes worden vastgehouden aan de buitengrenzen van de EU. Beide organisaties vrezen voor grootschalige detentie van asielzoekers. Gelet op ervaringen met de huidige ‘hotspots’ kan dit alleen tot meer humanitaire drama’s leiden. Dat alles zonder garanties op vlak van mensenrechten of degelijke procedures, zoals toegang tot juridische bijstand. ​ 

"Zelfs kinderen kunnen met dit akkoord worden opgesloten. ​ zal aanrichten. Nochtans voerde ons land recent een verbod op detentie van minderjarigen in. Onbegrijpelijk, onmenselijk." - Joost Depotter, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

“Zelfs kinderen kunnen met dit akkoord worden opgesloten. Nochtans voerde ons land recent een verbod op detentie van minderjarigen in,” zegt Joost Depotter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Aan de buitengrenzen laat onze regering die principes plots vallen. Onbegrijpelijk, onmenselijk.” 

De organisaties vrezen bovendien dat landen aan de Europese buitengrenzen zich nog meer zullen beroepen op geweld en onmenselijke praktijken. Alleen al in 2023 vonden meer dan 220.000 illegale, vaak gewelddadige, pushbacks plaats. Effectieve maatregelen om dit te vermijden ontbreken. 

Daarnaast laat het akkoord lidstaten toe om te ontsnappen aan de opvang van asielzoekers, als ze daar financiële middelen (20.000 euro per persoon) tegenover zetten. Sinds de start van de onderhandelingen pleitten middenveldorganisaties voor verplichte solidariteit in de opvang van asielzoekers, voor alle lidstaten. Daarnaast vreest de organisatie dat de vrijgekomen middelen zullen worden ingezet voor repressieve projecten buiten Europa om migratie tegen te houden. ​ 

"Mensenrechten zijn geen koopwaar. Dit is een onwerkbaar akkoord dat veel menselijke schade zal aanrichten." - Flor Didden, 11.11.11

“Mensenrechten zijn geen koopwaar. Dit akkoord leest als een menukaart op vlak van Europese verplichtingen. Dan kan je bezwaarlijk spreken van solidariteit. Samengevat is het een onwerkbaar akkoord dat veel menselijke schade zal aanrichten” concludeert 11.11.11-expert Flor Didden. 

De organisatie roept de regering en het Europees parlement op om dit recht te trekken in de komende triloog onderhandelingen en alles op alles te zetten voor een ambitieus akkoord over legale toegangswegen. Het aankomend voorzitterschap van de Raad (januari 2024) is daarvoor een belangrijke hefboom. ​ 


Kenny  Van Minsel

Kenny Van Minsel

Persverantwoordelijke - press officer, 11.11.11

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact