Peiling: Belgen kiezen voor strijd tegen klimaatonrecht, fiscale rechtvaardigheid & menswaardig migratiebeleid

Bij de aftrap van haar jaarlijkse campagne publiceert 11.11.11 samen met Knack de 'Barometer Internationale Solidariteit 2022'. Daaruit blijkt dat de Belg sterk voorstander is van de strijd tegen klimaatonrecht en fiscale onrechtvaardigheid. Ook de regularisatie van mensen zonder papieren geniet ruime steun. 'Er is een mismatch tussen wat Belgen willen en hetgeen ze vandaag krijgen,' zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. 'Politieke taboes moeten dringend plaatsmaken voor ambitieus beleid.' 

Koepel van Internationale Solidariteit 11.11.11 zet dit jaar haar najaarscampagne volledig in het teken van klimaatonrecht. Aan de vooravond van die campagne publiceert ze samen met Knack en peilingsbureau IPSOS de resultaten van een grootschalige enquête die nagaat hoeveel draagvlak er is bij Belgen voor de klimaatkwestie en andere thema’s binnen internationale solidariteit. De resultaten zijn opvallend. 

Sterke voorstanders van ambitieus klimaatbeleid ​ 

Bijna drie op de vier Belgen (74%) verwacht dat beleidsmaker een versnelling hoger schakelt wat betreft de energietransitie. Meer dan zeven van de tien Belgen (72%) zijn ook voorstander van energiebesparende maatregelen, zoals het verlagen van de verwarmingstemperatuur met één graad, het isoleren van gebouwen of het installeren van warmtepompen. Een overgrote meerderheid van de Belgen ziet de huidige energiecrisis dan ook als een kans om de maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ter bestrijding van de klimaatverandering te versterken. 

“Klimaatonrecht woedt volop. De noodzaak is enorm. Peiling na peiling bevestigt het groot draagvlak voor de klimaatstrijd”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Belgen willen een daadkrachtig beleid dat structureel ingrijpt. Wat in Pepinster gebeurde, zal anders meer en feller voorkomen. Mensen weten dat.” 

“Klimaatonrecht woedt volop. De noodzaak is enorm. Peiling na peiling bevestigt het groot draagvlak voor de klimaatstrijd. Belgen willen een daadkrachtig beleid dat structureel ingrijpt. Wat in Pepinster gebeurde, zal anders meer en feller voorkomen. Mensen weten dat.” ​ - ​ 11.11.11-directeur Els Hertogen. “

Bovendien zijn Belgen vragende partij voor een expliciet sociaal beleid. Een overweldigende meerderheid van hen (80%) wil dat overwinsten van energiebedrijven extra belast worden. Inkomsten op die belastingen moeten verdeeld worden onder zij die het meeste te lijden hebben onder de crisissituatie. Nog geen 3% van de Belgen is tegen een dergelijke maatregel. ​ 

Steun voor ontwikkelingslanden 

De steun voor ontwikkelingslanden is meer afgemeten. 56% wilt de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking minstens behouden. Dat is positief draagvlak volgens 11.11.11, maar toont ook duidelijk aan dat beleidsmakers het belang van dit verhaal moeten blijven onderstrepen. 

Tegen de achtergrond van de wereldwijde economische crisis verkeert het merendeel van de lage-inkomenslanden in schuldennood, waardoor ze hun openbare dienstverlening moeten terugschroeven. 66% van de Belgen is voor één of andere vorm van schuldkwijtschelding: volledig (9%), gedeeltelijk (18%) of op voorwaarde dat de vrijgekomen middelen ingezet worden voor groene investeringen in hernieuwbare energie en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (39%). Slechts 13% vindt dat de betrokken landen hun schulden volledig moeten terugbetalen. ​ ​ 

Regularisatie van mensen zonder papieren 

Maar liefst 54% van de bevraagde Belgen is voorstander van een regularisatie van mensen zonder papieren die hier minstens vijf jaar verblijven. “Dat is een verrassing ten opzichte van wat we vanuit de politiek horen. Daar is het onderwerp een taboe”, zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Deze enquête bewijst dat er ruimte is om het debat op een genuanceerde en niet-polariserende manier te voeren. Er is gewoon politieke moed nodig.” 

Ook wat betreft andere maatregelen op vlak van migratie is het draagvlak onder de Belgen opvallend groot. 66% van de Belgen steunt het openen van veilige en legale migratiekanalen op basis van objectieve en transparante criteria. 65% wil dat mensen die asiel zoeken eerlijk over de EU-lidstaten verdeeld worden volgens bevolkingsaantal en welvaart. Een meerderheid van de Belgen steunt de Europese activering van de tijdelijke beschermingsmaatregel die Oekraïense vluchtelingen toegang garandeert tot werk, huisvesting, sociale bijstand, medische zorg en onderwijs. Anderzijds vindt 44% van de Belgen dat alle asielzoekers die oorlog of vervolging ontvluchten, ongeacht hun land van herkomst, onder dezelfde voorwaarden moeten worden opgevangen als Oekraïense vluchtelingen - tegen 29% die tegen is en de anderen die geen mening hebben. 

“De Belg is solidair. Dat was duidelijk in de nasleep van de overstromingen, maar ook in de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Alleen, je moet leiders hebben die het goede voorbeeld geven. Met een yes we can-mentaliteit kom je veel verder." - 11.11.11-directeur Els Hertogen 

“De Belg is solidair. Dat was duidelijk in de nasleep van de overstromingen, maar ook in de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen,” schetst 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Alleen, je moet leiders hebben die het goede voorbeeld geven. Met een yes we can-mentaliteit kom je veel verder dan op problemen te focussen, het draagvlak is er duidelijk.” 

Tussen 7 en 18 oktober 2022 voerde het onderzoeksbureau Ipsos voor Knack, Le Vif en 11.11.11 een online enquête uit bij 1000 Belgen met een maximale foutenmarge van 3,1 %. 

Samenvatting peilingresultaten

PDF - 662 Kb

 

Kenny  Van Minsel

Kenny Van Minsel

Persverantwoordelijke - press officer, 11.11.11

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact