Peiling: Belgen willen politici die opdagen voor klimaatconferenties en regularisatie van mensen zonder papieren

Barometer Internationale Solidariteit 2023

11.11.11 publiceert aan de vooravond van haar drukste campagneweekend samen met Knack de resultaten van haar Barometer Internationale Solidariteit 2023. In een grootschalige enquête door peilingsbureau Dedicated wordt daarbij nagegaan hoeveel draagvlak er is bij Belgen voor de klimaatkwestie en andere internationale vraagstukken. ​

De Barometer Internationale Solidariteit 2023 bevestigt dat Belgen sterk achter ambitieuze maatregelen staan om de klimaatcrisis te bestrijden. Maar liefst 74% van de bevolking wil fossiele brandstoffen, waaronder gas, uitfaseren en pleit voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Amper 9% is hiertegen. Bovendien wil bijna tweederde van de Belgen (64%) dat de Europese broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% worden verminderd. Belgen zijn ook grote voorstander van het uitfaseren van de fossiele subsidies, die in België minstens 13 miljard euro bedragen: Maar liefst 67% vindt dat ons land deze subsidies moet afbouwen en deze middelen moet herbestemmen naar hernieuwbare energie en sociale maatregelen in het kader van de energietransitie. ​ 

Belgen verwachten dat politici meer verantwoordelijkheid én transparantie aan de dag leggen op vlak van klimaatbeleid. Maar liefst 81% van de Belgen wil meer transparantie van politici over hun relaties met lobbyisten van vervuilende industrieën, en 76% vindt dat "het de plicht is van de betrokken ministers om deel te nemen aan Europese en internationale klimaatonderhandelingen". Dit is een duidelijke boodschap in de aanloop naar COP28, aangezien minister Demir al twee jaar niet opdaagt voor klimaatconferenties. ​ 

"Belgen verwachten een pak meer verantwoordelijkheid van politici op vlak van klimaatbeleid: dat ministers opdagen voor klimaatonderhandelingen, stoppen met fossiele subsidies én transparant zijn over hun contacten met lobbyisten van die sectoren." - Els Hertogen, directeur 11.11.11

“De strijd tegen klimaatonrecht geniet grote steun. Belgen willen een daadkrachtig beleid, maar verwachten een pak meer verantwoordelijkheid van politici,” benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Wat ze verwachten is niet meer dan logisch, maar vandaar helaas nog niet het geval: ministers die opdagen voor klimaatconferenties, stoppen met fossiele subsidies en transparantie over contacten met lobbyisten van diezelfde sectoren.” 

Over twee punten is de Belg minder enthousiast. Een vervanging van auto's met verbrandingsmotor door elektrische voertuigen, zoals gepland voor 2035 in de EU, wordt minder gesmaakt: 41% van de Belgen is tegen deze maatregel, tegenover slechts 27% voor. Opmerkelijk gezien het aantal elektrische personenwagens in 2023 haast verdubbelde in ons land. Ook het idee van een klimaatpauze in de goedkeuring van Europese milieuregelgeving om de biodiversiteit te beschermen krijgt steun. Uit de peiling blijkt dat 44% van de Belgen voorstander is van een dergelijke pauze. Slechts 20% van de Belgen is tegen. 

“Die weerstand is logisch. Klimaatbeleid heeft een zeer hoog draagvlak, maar het moet sociaal rechtvaardig gebeuren. Politici moeten daar volop op inzetten. Als je echter ziet dat er amper investeringen gaan naar openbaar vervoer, maar wel premies worden opgestart voor elektrische auto’s die tot 40.000 euro kosten moeten we daar vraagtekens bij zetten,” zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. ​ 

Steun voor regularisatie mensen zonder papieren stijgt 

Op het vlak van asiel en migratie blijft de meerderheid van de Belgen (53% voor tegenover 29% tegen) de tijdelijke beschermingsmaatregelen voor Oekraïense vluchtelingen steunen. Tegelijk vindt 41% van de Belgen dat alle asielzoekers die oorlog of vervolging ontvluchten, ongeacht hun land van herkomst, onder dezelfde voorwaarden moeten worden opgevangen als Oekraïense vluchtelingen, terwijl 34% het tegenovergestelde vindt. ​ 

De meerderheid van de Belgen is voorstander van een hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid met meer respect voor de mensenrechten: 57% van de Belgen is voorstander van het openen van veilige en legale migratiekanalen op basis van objectieve en transparante criteria (tegenover 66% in 2021 en 2022) en 71% wil de Dublinverordening herzien en asielzoekers eerlijk verdelen tussen de lidstaten (tegenover 65% in 2022 en 60% in 2021). Ook de doorlooptijd van asielaanvragen in de EU zou tot maximaal zes maanden mogen inkorten voor 66% van de Belgen. ​ 

Opvallend is dat de steun van de Belgen voor de regularisatie van mensen zonder wettig verblijf blijft toenemen: 58% van de Belgen zegt voorstander te zijn van "de regularisatie en de toekenning van een arbeidskaart aan mensen zonder papieren die al minstens 5 jaar in België wonen en die hun integratie hebben kunnen bewijzen", tegenover 21% tegenstanders. 54% van de Vlamingen is voorstander van een dergelijke regularisatie. 

"Belgen een migratiebeleid dat op basis van objectieve, transparante en eerlijke criteria wordt gevoerd: een spreidingsplan, regularisering, beschermen van vluchtelingen, dat zijn solidaire speerpunten." - Els Hertogen, 11.11.11-directeur

“Belgen zijn niet per se tegen een op mensenrechten gebaseerd asiel- en immigratiebeleid, maar ze willen beleid dat op basis van objectieve, transparante en eerlijke criteria wordt gevoerd,” schetst 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Een spreidingsplan, mensen die hier al 5 jaar wonen en werken uit de illegaliteit halen, beschermen van vluchtelingen, dat zijn belangrijke solidaire speerpunten.” 

Belast grote vermogens & bedrijfswinsten wereldwijd 

Tot slot peilden 11.11.11 en Knack ook nog naar thema’s op vlak van fiscale rechtvaardigheid. In het zog van de aanslepende crisissen op vlak van onder meer energie en koopkracht, blijft de Belg een grote voorstander een overheid die herverdeelt. Zo wil maar liefst 80% van de Belgen een belasting op grote vermogens van meer dan 1 miljoen euro (excl. hoofdverblijfplaats). ​ 

74% staat achter de invoering van een wereldwijde minimumbelasting op bedrijfswinsten, zoals overeengekomen door de OESO. Bovendien vindt 59% het overeengekomen tarief van 15% voor de minimumbelasting zoals beslist door de OESO te laag. Ook op Europees niveau is een groeiende meerderheid van de Belgen (69%) voorstander van een Europese belasting op de winst van bedrijven. 

De Barometer Internationale Solidariteit 2023 werd tussen 2 en 10 oktober uitgevoerd door Dedicated Research bij een representatieve steekproef van 1.505 Belgen van 18 jaar en ouder. Deze steekproef is een derde groter dan de vorige edities van de Barometer, wat de nauwkeurigheid van de resultaten ten goede komt. De maximale foutmarge bedraagt 2,53%. ​ 


Analyse Barometer 2023

PDF - 608 Kb

Overzicht resultaten Barometer 2023

PDF - 10 Mb

 

Kenny  Van Minsel

Kenny Van Minsel

Persverantwoordelijke - press officer, 11.11.11

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact