Schelde verandert van naam naar Magoyerivier

“De klimaatcrisis laat zich overal voelen”

De Schelde in Zwijndrecht verandert vanaf vandaag tijdelijk van naam en wordt de Magoyerivier. Dat gebeurt voor de 11.11.11-campagne die aandacht vraagt voor klimaatonrecht. “De klimaatcrisis voelen we overal, van Zambia tot hier in Zwijndrecht”, zegt schepen Veerle Beernaert.

Zeg vanaf vandaag niet langer de Schelde, maar de Magoyerivier. Met die tijdelijke naamsverandering willen 11.11.11 en de gemeente Zwijndrecht de link maken tussen de onvoorspelbare temperaturen en extreme droogte in Zambia enerzijds, en het Scheldegebied anderzijds. Beide groene gebieden worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis.

“De gevolgen van de klimaatcrisis zijn overal ter wereld pijnlijk tastbaar. Ook hier in de eigen regio, waar de klimaatverandering het overstromingsrisico van de Schelde doet toenemen, onder andere door de stijging van de zeespiegel. ​ Ook droogte en lagere waterpeilen spelen een rol”, schetst schepen Veerle Beernaert. “Het is al lang geen ver-van-ons-bed-show meer.”

Dat verhaal klinkt in Zambia helaas bekend in de oren. Het land kampt er met extreme droogtes die miljoenen mensen in de hongersnood duwen door mislukte oogsten en veesterfte. Maar soms is geen water beter dan te veel. ​ Als het eindelijk regent in Zambia, overstroomt het vaak. Zo ook nog begin dit jaar in de omgeving van de Magoyerivier. Die rivier is de thuisplaats van meer dan vierhonderd dorpen én de voornaamste inkomstenbron van meer dan honderdduizend Zambianen. Helaas drogen belangrijke delen van de rivier uit met grote impact voor de lokale gemeenschappen.

“Klimaatonrecht raast om ons heen. Maar voor landen als Zambia zijn de gevolgen nog groter”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Dat is klimaatonrecht waar we niet kunnen naast kijken. Alleen mogen we ons niet blindstaren op deze problemen. Wereldwijd strijden moedige activisten en organisaties voor klimaatoplossingen.”

Concrete oplossingen

Met haar najaarscampagne kijkt 11.11.11 dit jaar verder dan de problemen van klimaatonrecht, en schuift de organisatie concrete oplossingen naar voren. Die oplossingen gaan van bebossingsprojecten in Oeganda tot boeren in Peru weerbaarder maken tegen de gevolgen van de klimaatcrisis aan de hand van irrigatiesystemen.

Opvallend is dat 11.11.11 ook een project in Wallonië naar voren schuift. “Daar steunt onze lidorganisatie Caritas International slachtoffers van de overstromingen met rechtsbijstand om hen te behoeden voor oplichters of complexe administratie,” zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “De grootste gevolgen treffen vooral die mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Dat is zo in Botswana bij droogte, maar dat was ook het geval in Wallonië na de verwoestende overstromingen.

Solidaire Zwijndrechtenaren

“Met deze actie verklaren Zwijndrechtenaren ​ zich solidair met de klimaatbeweging wereldwijd. Maar het blijft niet bij woorden alleen. Onze gemeente besteedt in overleg met de Derdewereldraad ongeveer 1% van haar budget aan ontwikkelingssamenwerking en is daarmee koploper in Vlaanderen. Daarmee lossen we een belangrijke internationale belofte in”, benadrukt schepen Beernaert.

Deze periode trekken duizenden 11.11.11-vrijwilligers de straten op om geld in te zamelen voor al die klimaatoplossingen. In Zwijndrecht konden inwoners hun solidariteit volop tonen tijdens de wereldbrunch in basisschool De Krinkel of door rechtstreeks een gift te doen.

Wil je de 11-campagne steunen? Doe mee aan een van de vele activiteiten of doe een gift op www.11.be/klimaatonrecht


Kenny  Van Minsel

Kenny Van Minsel

Persverantwoordelijke - press officer, 11.11.11

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over 11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. 
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11. Strength in numbers.

Contact